Avalon marketing - logo

Jak jsme založili naši společnost

18. 11. 2020
Avatar - Dominik Brtna
3-6 minut
Dominik Brtna

Je nám jasné, že založit společnost není vždy úplně jednoduché a této výzvy se leckdo může zaleknout. Pro bychom vám chtěli jasně popsat, jak tento proces založení probíhá a poradit vám, že to není zase tak „nepředstavitelná“ věc. Také vám zde popíšeme naši zkušenost se založením, a to od úplného počátku.

Úvod

V létě 2019 jsme se sešli v Českém Krumlově, kde jsme položili základy ke vzniku naší společnosti Avalon marketing. Na tomto názvu jsme se společně dohodli, viz náš příběh. Vědomě říkáme společnosti, jelikož slovo firma je opravdu jen název typu obchodní společnosti. Název Avalon jsme vyzkoušeli na přítomném číšníkovi, tomu se název zalíbil, a tak bylo jasno! Stál před námi nelehký úkol - správně naši společnost založit. Na tuto výzvu se zaměřuji v tomto článku.

Jak založit „SROčko“

Založit společnost lze během 3-4 týdnů. Podle Vašeho času, připravenosti a trpělivosti s byrokracií to může trvat výrazně déle. Nebo můžete pověřit, stejně jako jsme učinili my, jinou společnost. Vybrali jsme si Ofigo s.r.o.. Jejichž služby můžeme vřele doporučit. Provedli nás každým krokem a ocenili jsme jejich mnohaleté zkušenosti se zakládáním obchodních společností. Ušetřili jsme tím mnoho času, který bychom strávili obíháním úřádů.

Kdo zodpovídá za společnost

Obvykle, ale ne nutně, jsou společníci zároveň jednatelé. Ti se starají o běžný provoz společnosti, tzv. day to day business. Uzavírají smlouvy, nakupují potřebné vybavení, jednají s klienty, zaměstnávají své nové kamarády.

Osobní složku tvoří společníci, kteří se podílejí na řízení společnosti a rozhodují, jakým směrem se podnikatelská aktivita ubírá. Účelem společnosti je zisk. Bohužel někdy přijde i ztráta a zde, pokud postupujeme s péčí řádného hospodáře, vstoupí ten často skloňovaný pojem „ručením omezeným“. To znamená, že jako společníci ručíme pouze do výše splaceného základního kapitálu a ne výše, až na pár výjimek.

Kapitálovou složku tvoří majetek společnosti, který je samostatný. Zde je kladen na samostatnost pro předcházení budoucích sporů s úřady. Důsledně odlišujeme majetek společnosti a vlastní. Pokud vložíte majetek do společnosti, např. automobil, musíte uvažovat, že automobil nepatří vám ale společnosti a podle toho se chovat. Nejezděte s ním na dovolenou. A pokud už ano, mějte na to povolení, i kdyby od sebe. Naslouchejte svému) účetní(mu). Ušetříte si tím spoustu starostí při kontrole z finančního úřadu. Tím se dostáváme k základním podmínkám k založení společnosti (nejenom té s ručením omezeným).

Čím společnost vzniká

Společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy, tou může být v případě jediného společníka (ano, i jedna osoba může založit společnost) zakladatelská listina. Zákon o obchodních korporací stanoví, že se jedná o veřejnou listinu. Budete tedy potřebovat notáře, který Vám listinu potvrdí. V této listině se musí nacházet nejenom následující údaje:

  • Název společnosti = firma
  • Adresa sídla společnosti
  • Způsob určení společníků
  • Předmět podnikání
  • Výše základního kapitálu, výši vkladu každého společníka, způsob a lhůta pro splacení tohoto vkladu
  • Jméno a bydliště jednatelů, způsob jakým jednají jménem společnosti
  • Lze zřídit dozorčí radu, tedy jména a bydliště členů dozorčí rady
  • Správce vkladu

Podrobně v § 146 zákona o obchodních korporacích.Živnostenský zákon ukládá povinnost živnostenského oprávnění k podnikání. Živnosti dělíme na dvě hlavní skupiny, ohlašovací a koncesované. Ohlašovací dále na volné, řemeslné a vázané. Aniž bych zabíhal do detailu, získání živnosti může stát spoustu času, obzvlášť pokud musíte dokládat svou odbornou způsobilost.

Co mít na paměti

Je dobré mít na paměti, že jste v tom spolu. Založení společnosti je určitě významným krokem. Často lidé opouštějí zaměstnání, investují své úspory do podniku, který se nemusí vydařit. Získáte mnoho svobody, ale také zodpovědnosti. Najednou nesete odpovědnost za prospěch svých zaměstnanců a sebe sama a společnosti. Když prosperuje společnost, prosperují i všichni ostatní.

Založení netrvá minutu

Už vidíte, že založit společnost není otázka jednoho dne, nebo týdne. Notářem ověřená společenská smlouva, kterou lze považovat za první a ustavující valnou hromadu, sama bohužel nepostačuje. Potřebujeme povolení od vlastníka nemovitosti k provozu podnikání v sídle společnosti. Tím může být nájemní smlouva nebytových prostor. Dále bankovní účet, na který bude splacena určená část základního kapitálu. Mimochodem, od roku 2014 stačí na každý vklad 1 Kč. Pokud chci založit s.r.o. se dvěma společníky, základní kapitál musí být alespoň 2 Kč.

Nyní máme vše, co potřebujeme. Ověřenou společenskou smlouvu ve formě veřejné listiny, v našem případě notářského zápisu, živnostenské oprávnění, splacený vklad (či alespoň 30% každého jednotlivého vkladu), smlouvu o nájmu nebytových prostor, čestné prohlášení prvních jednatelů a jejich ověřené podpisy. 

S těmito všemi dokumenty do 90 dnů od založení společnosti vyrazíme na rejstříkový soud a podáme návrh na zápis do obchodního rejstříku. Do dalších 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku se musíme zaregistrovat na finančním úřadě.

Naše zkušenost se založením

Rozhodli jsme se pro nejběžnější formu obchodní společnosti v České republice Společnost s ručením omezeným, která je právnickou osobou. Žije tudíž svým vlastním životem. Poskytuje osobní a kapitálovou složku. Pokusíme se tedy nastínit nutné prvky a výhody, které nabízí společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

Závěr

Uff, konečně jsme na konci. Za nás můžu říct, že bychom s radostí znovu zaplatili někoho, kdo se živí zakládáním společností. Ušetřilo nám to spoustu času, starostí a vlastně i peněz, které jsme mohli věnovat naší nové společnosti.

Disclaimer: Toto neslouží jako přesný návod k založení obchodní společnosti. Autor nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu. Vždy je nutné se řídit platnou právní úpravou.

Přečtěte si 
další články

Inspirujte se a učte se od našich expertů. Čtěte náš blog! Máte jedinečnou možnost dozvědět se něco nového a užitečného pro vaše podnikání.
Zpět na blog

Jsme Avalon Marketing

Avalon Marketing je agentura poskytující komplexní marketingové služby, které jsou dostupné opravdu každému, kdo chce otevřít nové možnosti pro svoje podnikání a také jej zviditelnit. Zároveň věříme, že osobní přístup a servis stojí na počátku každé úspěšné spolupráce, z toho důvodu chceme své klienty nejen propagovat, ale také blíže poznat.
Zaujali jsme vás a chcete zjistit, co všechno pro vás můžeme udělat? Potom nás neváhejte kontaktovat, jsme vám neustále k dispozici.

Kontakty

Potřebujete s něčím pomoci, máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?
Napište nám email
Zavolejte nám